ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - นักจัดอบรม มืออาชีพ

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами
นักจัดอบรม มืออาชีพ

นักจัดอบรม มืออาชีพ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักการและเหตุผล

                       ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัว ในแต่ละวันคนเราจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มีการแข่งขันกันว่าใครจะมีพื้นที่กว้างไกลและยิ่งใหญ่กว่ากัน บางครั้งคำว่า                         หนึ่งสมอง  สองมือ  อาจจะใช้กับโลกใบนี้เวลานี้ไม่ได้ผลอีกแล้ว   ซึ่งในแต่ละองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  มีการปรับกระบวนยุทธศาสตร์ในการทำงานใหม่  เพื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง

                    ในระบบการทำงานมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ  หรือต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยในการ สร้างสรรค์งานร่วมกัน  จึงจะได้ผลงานมากกว่าคน ๆ เดียว หรือการทำงานคนเดียวอย่างชัดเจน   การทำงานที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป  จึงจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจ มีข้อตกลงร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน  มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  กล้าคิด  กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง  เพื่อผลสำเร็จร่วมกัน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิต (Productivity)   ผลงานที่ปรากฏก็จะได้เป็นผลงานของทุกคน  ที่มีความพึงพอใจร่วมกัน   ฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม  (Team Productivity)  จึงถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการทำงานที่แท้จริง “ทีมมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผล”   

หลักการและเหตุผล

                   ความสูญเปล่า (Muda) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานที่ทำอยู่ประจำทุกวัน ก็มีความสูญเปล่าแอบแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม/คุณค่างาน (Non-Value Added) ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียให้กับองค์กร

                   ดังนั้น องค์กรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยการนำหลักการ “ไคเซ็นในสำนักงาน” (Kaizen in Office) มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติใช้โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) แต่ผลที่ได้จะสะสมเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

Page 10 of 19
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง