ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - นักจัดอบรม มืออาชีพ

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами
นักจัดอบรม มืออาชีพ

นักจัดอบรม มืออาชีพ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการด้านพัฒนาบุคคลากร คืองานของเรา MTAC

ปัจจุบันการบริหารคน และบริหารงาน  ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารคน และการบริหารงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างาน  (Supervisory) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะต้องมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำเครื่องมือการบริหารไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) ด้วย

Page 6 of 19
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง