ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - Displaying items by tag: Inhouse Training

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

ปัจจุบันการบริหารคน และบริหารงาน  ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารคน และการบริหารงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างาน  (Supervisory) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะต้องมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำเครื่องมือการบริหารไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) ด้วย

หลักการและเหตุผล

         ความปลอดภัยในการทำงานถือได้ว่า เป็นปัจจัยตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิต (P Q C D S(Safety) M E E) เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งของผู้ปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือได้รับบาดเจ็บ พิการ และหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ตามมาด้วย ดังนั้นในทุกองค์กรจึงควรที่จะมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา            เพื่อลดความสูญเสีย ดังกล่าว  การสร้าง “จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน” (Safety Awareness) จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเป็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติ              ที่เกิดประสิทธิผล ต่อไป

Page 1 of 2
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง