ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร “จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Awareness)”

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร “จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Awareness)”

หลักการและเหตุผล

         ความปลอดภัยในการทำงานถือได้ว่า เป็นปัจจัยตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหารอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิต (P Q C D S(Safety) M E E) เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งของผู้ปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือได้รับบาดเจ็บ พิการ และหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ตามมาด้วย ดังนั้นในทุกองค์กรจึงควรที่จะมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา            เพื่อลดความสูญเสีย ดังกล่าว  การสร้าง “จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน” (Safety Awareness) จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเป็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติ              ที่เกิดประสิทธิผล ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาด้านความปลอดภัย และสามารถนำเสนอแนวทางการ

      ปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

 1. เพื่อเข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย กับการลดต้นทุน
 2. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

หัวข้ออบรม

 

 1. องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 3. ผลกระทบด้านความปลอดภัยในการทำงานกับต้นทุน
 4. แนวทางการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรโดยการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 5. การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 7. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 8. ผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

 

 1. การควบคุม และการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
 2. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Awareness)
 3. Workshop

 

วิธีการฝึกอบรม (In-house Training)

การบรรยาย  อภิปราย   กิจกรรมกลุ่ม  และ VDO กรณีศึกษา

                                                                    

ระยะเวลาในการอบรม      :   1  วัน  / เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

 

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ

Comment

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง