ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร “เทคนิคการค้นหา การลดและกำจัดความสูญเปล่า ด้วยหลัก 3 MU (Muda Control)”

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร “เทคนิคการค้นหา การลดและกำจัดความสูญเปล่า ด้วยหลัก 3 MU (Muda Control)”

หลักการและเหตุผล

ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ     ของโลก ปัญหาราคาน้ำมัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าเงิน  ระบบการค้าเสรี  อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น          อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น  หรืออื่น ๆ   ดังนั้น   องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร นำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด(กำไร)   ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร การประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเปล่า(เสีย) หรือ Muda ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added)   จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลกำไร และหรือรักษาดุลยภาพให้องค์กรรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้   ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึก  หรือตระหนัก ให้ความสำคัญกับการค้นหา การลดและกำจัดความสูญเปล่า (เสีย) ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน แบบยั่งยืน อีกด้วย

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของแนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 2. เพื่อ เพิ่มระดับความรู้  ความเข้าใจ จิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการ ความสูญเปล่า (เสีย)ในองค์กร
 3. เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติในการค้นหา การลดและกำจัดความสูญเปล่า (เสีย) ที่สามารถทำได้
 4. เพื่อนำแนวทางในการคิดวิเคราะห์ต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

 1. วิกฤตการ 4C ในยุคโลกาภิวัตน์
 2. กิจกรรมที่มีผลกระทบกับต้นทุน
 3. แนวทางการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 4. 4. Muri Mura Muda
 5. Muda กับ ความสูญเปล่า (เสีย) 7 ประการ (7 Waste)
 6. เทคนิคการค้นหา การลด และกำจัดความสูญเปล่า (เสีย) 7 ประการ
 7. Workshop

 

วิธีการฝึกอบรม (In-house Training)

การบรรยาย  อภิปราย   กิจกรรมกลุ่ม  และ VDO กรณีศึกษา                                                                    

ระยะเวลาในการอบรม      :   1  วัน  / เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ                                                                    

Comment

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง