ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

                       ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัว ในแต่ละวันคนเราจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มีการแข่งขันกันว่าใครจะมีพื้นที่กว้างไกลและยิ่งใหญ่กว่ากัน บางครั้งคำว่า                         หนึ่งสมอง  สองมือ  อาจจะใช้กับโลกใบนี้เวลานี้ไม่ได้ผลอีกแล้ว   ซึ่งในแต่ละองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  มีการปรับกระบวนยุทธศาสตร์ในการทำงานใหม่  เพื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง

                     โดยปรกติคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันในหนึ่งวันคือ  วันละ 24 ชั่วโมง แต่ถ้านับชั่วโมงการทำงานที่แท้จริงแล้ว มีประมาณ 6-12 ชั่วโมงต่อวัน และระบบของการทำงานมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ หรือจะต้องมีคนอื่นเข้ามา สร้างสรรค์งานร่วมกัน  ก็จะได้ผลงานมากกว่าคน ๆ เดียว หรือการทำงานคนเดียวอย่างชัดเจน   การทำงานที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป  จึงจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความไว้วางใจ มีข้อตกลงร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน  มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  กล้าคิด  กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง  เพื่อผลสำเร็จร่วมกัน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ    ผลงานที่ปรากฏก็จะได้เป็นผลงานของทุกคน  ที่มีความพึงพอใจร่วมกัน   ฉะนั้นการทำงานเป็นทีม  จึงถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการทำงานที่แท้จริง   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด และความสำคัญในการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  และการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อสร้างความรับผิดชอบ การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีของทีมงาน รวมทั้งการสื่อสารที่จะลดความขัดแย้งในทีม
 5. เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
 6. เพื่อนำแนวทางการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย  อภิปราย   กิจกรรมการสร้างทีมงาน  และกรณีศึกษา

หัวข้อในการฝึกอบรม

 1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฉันกับทีม
 2. ผู้นำ และภาวะผู้นำทีม
 3. หลักการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 4. การสื่อสารในการทำงานเป็นทีม
 5. มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
 6. การพัฒนาขีดความสามรถในการทำงานเป็นทีม
 7. การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และจิตใจพร้อมให้บริการประทับใจ
 8. ศิลปะการพูดจาปราศรัยผูกใจสร้างมิตร
 9. การรู้จักที่จะเห็นส่วนดีของผู้อื่น

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
 2. เพิ่มพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน และกัน
 3. การประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กรจะดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
 5. ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     :   พนักงานทุกระดับ

 

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ        

                                                           

ระยะเวลาในการอบรม      :   1  วัน  / เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชม.)

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง