ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - MTAC เราคือใคร

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

MTAC เราคือใคร?

Company Profile

บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริการจัดการภายในองค์กร โดยบริษัทมีปณิธานที่แน่วแน่ ในการให้บริการแก่ลู้ค้า อย่างดีเยี่ยมโดยอาศัยทีมงานนักบริหาร กูรูผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิศวกร นักการตลาด โค้ชมืออาชีพ และอื่นๆ ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชน.

บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด ไม่ใช่เป็นแค่เพียงบริษัทจัดฝึกอบรม และหรือให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่เราคือ Partnership ที่จะเดินเคียงคู่ไปกับธุรกิจของท่านเพื่อให้ท่านบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นระบบ พัฒนา สร้างความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้เติบโตขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขัน และขยายตัวของธุรกิจในอนาคตด้วย

"เคียงคู่ รู้คุณค่า การบริการที่เป็นเลิศ
และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า"

นโยบาย (Policy):

 • เน้นการจัดฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ที่สร้างความสนุกสนาน แต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแบบ
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  - เกมส์ / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Activity Based Learning)
  - การจัดกลุ่ม (Group Training)
  - การนำเสนอ (Presentation)
  - การบรรยาย (Lecture)
  - กรณีศึกษา (Case Study)
  - การทบทวนบทเรียนด้วยการตั้งคำถาม (Debrief)
  - การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
  - VDO
 • เรียนรู้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการเหมาะสมกับองค์กร.
 • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการให้ความร่วมมือทั้งจากสถาบันการฝึกอบรมอื่นๆ หรือสถาบันการศึกษา และสถานประกอบกิจการทุกขนาด

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  "เคียงคู่ รู้คุณค่า การบริการที่เป็นเลิศ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า"
 • พันธกิจ(Mission)

  • ดำเนินการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ด้วยศาสตร์สมัยใหม่
  • เพิ่มคุณค่าทุนมนุษย์ให้กับบุคลากรในองค์กร
  • ออกแบบการใช้คำปรึกษา และฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของลูกค้า อย่างยั่งยืน
  • เพิ่มผลผลิต และสร้างผลกำไรให้กับธุจกิจ
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดเวลา
 • ปรัชญา (Philosophy)

  "พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรพัฒนา"
 • จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Ethics)

  • มุ่งมั่นให้บริการอย่างมืออาชีพในการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
  • ปกป้อง รักษาข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าในระดับสูงสุด
  • รับผิดชอบและให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรฐานการจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาตามหลักวิชาชีพ

 

 

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง