ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร “ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน”

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร “ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน”

หลักการและเหตุผล

                ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และของโลก อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่าเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น

                 ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Weste) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ  ไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added) ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด คือผลกำไรได้

 

                    เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการที่จะสร้างผลกำไรตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างมีประสิทธิผล คือ    ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็กละน้อย โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งหากทุกหน่วยงาน นำวิธีการที่ถูกต้องไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ และมีผลกำไรอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญในการลดต้นทุน การบริหารจัดการความสูญเปล่า ของกิจกรรมต่างๆ

ในสถานที่ทำงาน

 1. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของไคเซ็น
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นปัญหาในการทำงาน เกิดแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

 1. บทนำ
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 3. กิจกรรมที่มีผลกระทบกับต้นทุน
 4. แนวทางการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 5. Value Added & Non Value Added (VA&NVA)
 6. 6. Muri Mura Muda
 7. ความสูญเปล่า (เสีย) 7+1 ประการ (7+1 Wastes)
 8. การค้นหาความสูญเปล่า (Waste Walk)
 9. หลักการไคเซ็น (หลักการ เทคนิค แนวคิด แนวทาง Kaizen)
 10. เทคนิคการลดและการกำจัดความสูญเปล่า (Muda) ด้วยหลักการ Kaizen
 11. การเขียนรายงานไคเซ็น
 12. Workshop

 

วิธีการฝึกอบรม (In-house Training)

การบรรยาย  อภิปราย   กิจกรรมกลุ่ม  และ  VDO กรณีศึกษา                                                                    

ระยะเวลาในการอบรม      :   1  วัน  / เวลา  09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง