ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - Displaying items by tag: อบรมแบบ Inhouse Training

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักการและเหตุผล

                   ความสูญเปล่า (Muda) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานที่ทำอยู่ประจำทุกวัน ก็มีความสูญเปล่าแอบแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม/คุณค่างาน (Non-Value Added) ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียให้กับองค์กร

                   ดังนั้น องค์กรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยการนำหลักการ “ไคเซ็นในสำนักงาน” (Kaizen in Office) มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติใช้โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) แต่ผลที่ได้จะสะสมเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

                ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และของโลก อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่าเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น

                 ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Weste) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ  ไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added) ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด คือผลกำไรได้

Page 3 of 7
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง