ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - Displaying items by tag: อบรมแบบ Inhouse Training

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักการและเหตุผล

                   ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ     ของโลก ปัญหาราคาน้ำมัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าเงิน  ระบบการค้าเสรี  อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น          อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น  หรืออื่น ๆ   ดังนั้น   องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Westes) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added)  ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด หรือเพิ่มผลกำไรได้  

หลักการและเหตุผล

                   ในสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันสูง ประกอบกับวัตถุดิบต่างปรับตัวขึ้นราคากันอย่างถ้วนหน้า และอื่นๆ ในขณะที่องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาขายสินค้าได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรให้กับองค์กรได้ จึงมีแนวทางเดียว คือการลดต้นทุน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่องค์กร แต่การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไป

Page 6 of 7
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง